Dotazy

Čím odstranit graffiti?

Zde rozhodně doporučujeme použít speciální přípravky k tomu určené. Nejčastější chyba je totiž když na graffiti použijete tzv. co dům dal ... jako jsou různá ředidla, benzín, líh, aceton atd. nebo nepochopitelně savo!? Následky jsou pak katastrofální, jelikož mixem nevhodných přípravků se graffiti v lepším případě pouze "rozpatlá" a v horším případě "zažere" ještě více do podkladu nebo podklad zcela poškodí. Pak už většinou použití speciálních odstraňovačů postrádá smysl a nastupuje rozhořčení, že následně ani speciální odstraňovač nepomohl.

Jaký odstraňovač na graffiti použít?

Tak jak existuje celá řada povrchů, existuje i nespočet barev různého složení. K základnímu odstranění graffiti doporučujeme použít Odstraňovač graffiti, ten odstraní velkou část graffiti. Případné "zažrané" zbytky  zbytky ve spárách, někdy též označované jako "stíny" lze účinně odstranit Odstraňovačem graffiti Extra.
Odstraňovače graffiti určitě nepoužívejte na citlivé materiály jako jsou plasty, pvc, polykarbonáty, plexiskla atp. K odstranění z těchto povrchů slouží výhradně Odstraňovač graffiti z plastů.
POZOR - při použití jakéhokoli odstraňovače, vždy nejdříve proveďte testovací aplikaci na malé zkušební části povrchu, odstraňovače jsou velmi účinné a silně koncentrované, mohlo by dojít k nevratnému poškození podkladu.

Je lepší graffiti odstranit nebo jen přetřít?

Tady jednoznačně doporučujeme graffiti nejdříve odstranit, alespoň hlavní nejsilnější část a následně se rozhodovat zda podklad renovovat (přetřít) nebo pokračovat s finálním dočištěním. Jen samotným přetřením dochází k vrstvení nátěrů a to při případné aplikaci Antigraffiti nátěru zkracuje jeho životnost, jelikož se velmi často stává, že při následném odstraňování graffiti je odstraněn i preventivní antigraffit nátěr z důvodu navrstvených barev a nesoudržnosti podkladu.

Stačí Antigraffiti nátěrem graffiti jen přetřít?

NE - Antigraffiti nátěr je průhledný, takže původní graffiti nezakryje, ale zakonzervuje. Proto je potřeba před nanesením Antigraffiti nátěru dát povrch do stavu, který chcete zachovat. To znamená, že je potřeba alespoň velkou část graffiti odstranit a následně plochu přetřít na požadovanou barvu.

Jak připravit podklad před samotnou aplikací Antigraffiti nátěru?

Povrch musí být VŽDY soudržný, suchý, zbaven prachu, mechu, mastnoty a dalších jiných nečistot. K tomuto přípravnému procesu doporučujeme věnovat velkou pozornost a pečlivost, jelikož tak jak vypadal povrch před aplikací, tak bude vypadat i po a hlavně tím zajistíte dlouho životnost samotnému Antigraffiti nátěru a tím i vlastní spokojenost. Jeden z velmi vhodných přípravků na předaplikační fázi je speciální Průmyslový čistič - Graffiti Magic.

Mění Antigraffiti nátěr vzhled nebo odstín na nanášeném povrchu?

Obecně řečeno NE - Antigraffiti nátěr vytvoří na povrchu průhledný film, který může lehce opticky změnit vzhled či odstín, spíše však podpoří kontrast. Pro některé uživatele je tento vzhled dokonce žádanější. Čím více je povrch savý, tím více se může jevit odstín odlišný. Velice často se s tímto spojením používá výraz "mokrý efekt". Pokud chcete vědět jak bude výsledný povrch vypadat po aplikaci Antigraffiti nátěru, stačí povrch namočit pouze čistou vodou a sledovat rozdíl. Pokud chcete zabránit tzv. mokrému efektu doporučujeme povrch nejdříve přetřít hloubkou penetrací a následně provést opět pokus s čistou vodou.

Je možné Antigraffiti nátěr použít na nově zateplenou budovu polystyrenem? 

ANO - Antigraffiti nátěr je nejen vhodný na zateplené domy, ale i jej velmi doporučujeme. Jedná se o ideální čas pro aplikaci, jelikož je fasáda v dokonalém finálním stavu a antigraffiti nátěr dokáže tento stav na dlouhé roky zachovat.

Mohu Antigraffiti nátěr použít na podlahu v garáži? 

ANO - Určitě velmi vhodné použití. Je však potřeba mít na paměti, že životnost Antigraffiti nátěru je přímo úměrná mechanickému opotřebení, což obecně na podlahách je. Současně doporučujeme před samotnou aplikací podlahu VELMI DŮKLADNĚ očistit a hlavně obzvláště v garáži ODMASTIT. Pro tyto případy nabízíme speciální Průmyslový čistič. Dále doporučujeme uvést podlahu do požadovaného vzhledu a případně napenetrovat. 

Kolik je potřeba udělat vrstev Antigraffiti nátěru?

Antigraffiti nátěr se nanáší pouze ve dvou vrstvách. Jakékoliv další vrstvení nátěru je zbytečné a nezajistí lepší "omyvatelnost" graffiti ani delší trvanlivost samotného nátěru. 

Jaká je životnost Antigraffiti nátěru?

Výrobcem těchto speciálních nátěrů je Britská firma s 20ti letou historií a po stejnou dobu tyto nátěry i sama aplikuje. Některé aplikace jsou k dnešnímu dni stále funkční a poskytují svým majitelům stále skvělou funkčnost.

Jak preventivně prodloužit životnost Antigraffiti nátěru?

Antigrafiiti nátěr má sám o sobě velmi dlouhou životnost, jediné co jeho životnost zkracuje je nešetrné (mechanické) odstraňování případných graffiti. Dalším případem je degradace samotného podkladu na který byl aplikován. Proto dbejte při aplikaci na kvalitu podkladu na který jej nanášíte, nejsou vhodné žádné nesoudržné podklady, jako jsou opadávající omítky, drolící se cihly, vypadané spáry atd.

Jak odstraním Antigraffiti nátěr?

Stručně řečeno ničím. Antigrafiiti nátěr byl navržen k tomu aby odolával po dlouhou dobu všem běžným chemickým přípravkům a povětrnostním vlivům. Jedinou možností je nátěr mechanicky odstranit, jako je otryskání, oškrábání, opískování atp.

Lze Antigraffiti nátěr po letech opět přetřít Antigraffiti nátěrem?

ANO - Zde je však nutné nejprve původní Antigraffiti nátěr důkladně očistit, odmastit a hlavně ZDRSNIT. Následně je možné provést nový nátěr, stačí jen jedna vrstva.

! UPOZORŇUJEME, že za problémy způsobené nedodržením postupu a aplikace bez prvotního vyzkoušení na testovací části povrchu neneseme žádnou odpovědnost !